Implanty zygoma stosuje się, kiedy jakość kości policzkowej jest niewystarczająca, aby móc umieścić tam normalne implanty dentystyczne. Wykorzystanie implantów zygoma eliminuje konieczność poddawania pacjenta zabiegom regeneracji kości, dzięki czemu proces leczenia skraca się z kilkunastu miesięcy do jednego dnia. Taki zabieg rekomendowany jest w szczególności dla osób, u których leczenie zwykłymi implantami dentystycznymi zakończyło się niepowodzeniem.

Jak wygląda proces wszczepienia implantów Zygoma?

Przed wykonaniem zabiegu, konieczne jest przeprowadzenie tomografii komputerowej, aby móc określić stan kości policzkowej i wykluczyć ewentualne problemy z zatokami szczękowymi, które mogłyby być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu. Jeśli ilość kości w szczęce jest niewystarczająca do użycia implantów klasycznych, należy rozważyć wszczepienie implantów zygoma. Operacja wszczepienia tytanowego implantu wykonywana jest wyłącznie przez doświadczonych chirurgów, posiadających przeszkolenie w tym zakresie, a cały zabieg odbywa się pod znieczuleniem. Po wszczepieniu implantów należy odczekać okres około pół roku, potrzebny w procesie zintegrowania się implantu z kością, po tym czasie można umieszczać w nich most lub korony.

czym są implanty zygoma - kiedy warto je zastosować

Szczegółowy proces wszczepienia implantów Zygoma

Szczegółowy proces wszczepienia implantów Zygoma, rozpoczyna się od konsultacji i oceny lekarza. Pacjent najpierw konsultuje się ze specjalistą chirurgii szczękowej, który ocenia stan zdrowia jamy ustnej i struktur kości. Następnie określa, czy jest odpowiednim kandydatem do tego zabiegu. W celu dokładniejszej analizy stanu zdrowia pacjenta wykonuje się również badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa, aby precyzyjnej zbadać strukturę kości szczękowej. Na podstawie oceny i badań obrazowych lekarz opracowuje spersonalizowany plan leczenia. W przypadku wszczepienia implantów zygoma konieczne jest ustalenie odpowiedniej długości i kształtu implantów.

Po wykonaniu najważniejszych działań początkowych rozpoczyna się proces przygotowania do zabiegu. Lekarz omawia z pacjentem szczegóły procedury, w tym rodzaj znieczulenia, oczekiwane efekty oraz ewentualne powikłania. Pacjent zostaje także poinstruowany, jak przygotować się do zabiegu, na przykład poprzez ograniczenie spożywania pokarmów i płynów. Sam zabieg wszczepienia implantów Zygoma odbywa się w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalu. Pacjent zostaje poddany znieczuleniu ogólnemu lub miejscowemu, w zależności od jego stanu zdrowia oraz preferencji i decyzji lekarza.

Po zabiegu następuje okres rekonwalescencji. W tym czasie pacjent musi przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących opieki pooperacyjnej. Może to obejmować stosowanie leków przeciwbólowych, antybiotyków i płukanie ust odpowiednimi płynami. Ważne jest również unikanie aktywności fizycznej, gorących napojów oraz twardych pokarmów, które mogą zakłócić proces gojenia. Pacjent będzie również zobowiązany do regularnego odwiedzania lekarza w celu kontroli postępu gojenia i monitorowania stanu implantów oraz ogólnej kondycji jamy ustnej.

Kiedy stosowane są implanty Zygoma?

Implanty Zygoma stosuje się, kiedy ilość kości szczękowej jest niewystarczająca, aby umieścić w niej zwykłe implanty dentystyczne. Zbyt mała objętość kości szczękowej zazwyczaj spowodowana jest pneumatyzacją zatoki szczękowej, bądź resorpcją kości. Zastosowanie implantów Zygoma jest o tyle korzystne, że jeśli do kości szczękowej ze znacznymi ubytkami zostałby wprowadzony zwykły implant dentystyczny, to wiązałoby się to z koniecznością przeszczepu kości i podniesienia zatok. Takie procedury znacznie wydłużyłyby czas leczenia oraz wiązałyby się z możliwością odrzucenia przeszczepu.

Jak działają implanty Zygoma?

Implanty Zygoma są dostępne w długościach od 30 do 52,5 mm, głowa implantu zaś jest skonstruowana w taki sposób, aby można było zamocować protezę, pod kątem 45 stopni do dłuższej osi implantu. Szacuje się, że powodzenie operacji wszczepienia implantów Zygoma wynosi 97-98 procent, jest więc to procedura z niemal gwarantowanym sukcesem. Możliwym skutkiem ubocznym, bądź powikłaniami, związanymi z tą operacją może być zapalenie zatok, jednak warto pamiętać, że zabieg jest bezpieczny i skuteczny

Korzyści z zastosowania implantów Zygoma

  • Możliwość uniknięcia przeszczepu kości

W przypadku pacjentów, u których występuje znaczna utrata kości szczękowej, zastosowanie tradycyjnych implantów zębowych jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniej ilości tkanki kostnej do ich zakotwiczenia. Implanty Zygoma pozwalają uniknąć konieczności przeszczepu kości, co może znacząco skrócić czas zabiegu.

  • Stabilność i trwałość

Implanty Zygoma są zakotwiczone w mocnej kości zygomatycznej, co zapewnia stabilność i trwałość protez zębowych. Pacjenci nie muszą martwić się o przemieszczanie protez podczas jedzenia i mówienia, co zwiększa komfort codziennego funkcjonowania.

  • Minimalna inwazyjność

Pomimo zaawansowanej procedury, wszczepienie implantów Zygoma może być mniej inwazyjne niż przeszczepy kości, co skraca czas rekonwalescencji i zmniejsza ryzyko powikłań.

.

Jeśli są Państwo zainteresowani zabiegiem wszczepienia implantów Zygoma, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego gabinetu! Oferujemy również badania i zabiegi z zakresu stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej, periodontologii, chirurgii, protetyki i ortodoncji.